top of page

Solicităm bugetarea construcției de locuințe sociale pe anul 2023 de către PMB


Peste 100 de organizații neguvernamentale, grupuri de acțiune și sindicate - semnând individual și/sau prin cele 4 federații naționale care le reprezintă - au transmis azi, către primarul general și consilierii generali, solicitarea de a include în bugetul pentru anul 2023 cheltuielile necesare pentru continuarea complexului de locuințe sociale din Prelungirea Ghencea. Conform proiectului votat de Consiliul General al Municipiului București (Hotărârea de Consiliu General 181/30.04.2020), acest complex prevede construcția a opt clădiri. Cu toate acestea, de la începutul acestui mandat, actuala conducere a Primăriei Municipiului București nu a făcut niciun demers pentru continuare proiectului. De mai bine de doi ani demersurile instituției au fost strict pentru clădirea începută de fosta administrație, ignorând complet restul proiectului.

Vă lăsăm mai jos apelul transmis de organizațiile neguvernamentale. Din experiența de lucru a organizațiilor neguvernamentale semnatare, locuirea este principala problemă pe care persoanele cu venituri mici și medii o au în București. Costul chiriei a devenit greu de suportat în această perioadă de inflație, iar în lipsa condițiilor de locuire decentă, drepturi precum dreptul la educație pentru copii sau dreptul la sănătate sunt grav afectate. Deci solicitarea noastră vizează o intervenție vitală pentru calitatea vieții și pentru respectarea drepturilor omului.

Sursă foto: Frontul Comun pentru Dreptul la Locuire - FCDL


 

Către domnul Primar General al Municipiului București, Nicușor Dan

Către domnul Viceprimar General Stelian Bujduveanu

Către domnul Viceprimar General Horia Tomescu

Către doamnele membre și domnii membri ale/ai Consiliul General al Municipiului București


Petiție

Demararea procedurilor necesare pentru continuarea proiectului de construcție a locuințelor sociale din Prelungirea Ghencea, conform Hotărârii de Consiliu General 181/30/04.2020

Având în vedere prevederile OG27/2007 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, organizațiile semnatare ale prezentei petiții, vă transmitem prezenta petiție:

Organizațiile semnatare vă solicită demararea procedurilor necesare pentru continuarea proiectului de construcție a locuințelor sociale din Prelungirea Ghencea, așa cum a fost el prezentat de Primăria Municipiului București în anul 2020 - adică conform Hotărârii de Consiliu General 181/30.04.2020 (Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Strada Prelungirea Ghencea nr. 322 - 326). Complexul de locuințe sociale prevede alături de blocul aflat deja în construcție, alte șapte clădiri cu destinația de locuințe sociale.

În cei doi ani de la preluarea mandatului actual, conducerea Primăriei Municipiului București și-a limitat eforturile strict pentru finalizarea unui singur bloc, care nu este finalizat nici până în prezent, omițând complet că proiectul, este de fapt, mult mai amplu de atât.

Având în vedere dificultățile întâmpinate pentru finalizarea acestei prime clădiri, considerăm că demararea procedurilor pentru continuarea proiectului în integralitatea sa trebuie să se întâmple urgent. De la preluarea acestui mandat, la nivelul Primăriei Municipiului București și la nivelului Consiliului General eforturile în direcția reducerii sărăciei locative lipsesc complet. În afara discuțiilor generate de cetățenii care au primit repartițiile în acest imobil, nu a existat o dezbatere pe marginea acestei teme. Lipsa de transparență a fondului de locuințe sociale este la fel de mare ca în mandatele anterioare. Tot la fel ca în mandatele anterioare, nu există niciun fel de eforturi de creștere a stocului de locuințe sociale. Având în vedere angajamentele luate de România la nivel european, dar și a strategiilor naționale care vizează reducerea disparităților sociale, considerăm că lipsa acestei teme de pe agenda instituției publice principal responsabile de locuire socială, într-un oraș cu o piață imobiliară atât de scumpă precum Bucureștiul, dă dovadă de o decuplare a agendei locale de la angajamente naționale și europene, precum și de la nevoile stringente ale locuitorilor orașului.

Vă solicităm, deci:

  1. Analiza etapelor necesare pentru demararea construcției celorlalte clădiri prevăzute în proiectul de construcție de locuințe sociale din Prelungirea Ghencea - facem această solicitare pentru a preîntâmpina blocaje juridice cum a fost cazul pentru blocul aflat acum în construcție;

  2. Includerea acestui proiect în bugetul PMB pentru anul 2023 (și pentru anul următor, conform necesităților). Analiza posibilității de a aplica pentru finanțarea parțială a acestui proiect din fonduri de la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației - prin Programul de construcții de locuințe sociale conform legii nr. 114/1996 și/sau prin Programul de construcții de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați din casele naționalizate. Conform informațiilor furnizate pe pagina oficială a programului, programele sunt destinate “tuturor primăriilor din țară”. Primăria Municipiului București nu a aplicat niciodată pentru accesarea acestor fonduri, lucru contraintuitiv, având în vedere gravul deficit de locuințe sociale (lucru evident din numărul mare de persoane care stau pe listele de așteptare, perioadele îndelungate de așteptare pe aceste liste - deși aceasta este o imagine doar parțială a deficitului, având în vedere că multe persoane renunță să depună solicitări tocmai din cauza faptului că uneori refac dosarele chiar și pe o perioadă de 20 de ani sau pur și simplu nu pot parcurge toate etapele birocratice). Vă aducem la cunoștință că MDLPA prevede în Strategia Națională a Locuirii 2022 - 2050 și Planul de Acțiune 2022 - 2027 construcția a 8.000 de locuințe sociale.

  3. Demararea construcției efective a blocurilor.

În opinia noastră, Consiliul General ar trebui să constituie o comisie specială (așa cum deja există două în cadrul Consiliului general) destinată acestui proiect (care să monitorizeze implementarea proiectului). Facem această recomandare pentru a ne asigura că există un ritm constant de lucru și că nu vor exista blocaje majore, cum a fost cazul până acum, cu posibilitatea de a primi în această comisie cetățeni care se află pe listele de așteptare pentru locuințe sociale și reprezentanți ai ONG-urilor care adresează tema dreptului la locuire. Credem că accesul la locuire decentă pentru toți este o chestiune fundamentală de drepturile omului și, deci, credem că aleșii locali trebuie să fie informați constant cu privire la modul în care aparatul executiv se asigură de buna implementare a acestui proiect. Mai mult, documente strategice (chiar dintre cele enumerate mai jos), menționează ca principiu fundamental implicarea directă a cetățenilor direct vizați de proiectele administrației publice, astfel că includerea cetățenilor în această comisie este nu doar o bună practică, ci chiar conform principiilor stabilite prin strategiile naționale.

Monitorizăm activitatea Primăriei Municipiului București și agenda Consiliului General și putem afirma, în urma acestui exercițiu, că preocuparea pentru problemele sociale a fost aproape minimă în ultimii ani. Considerăm inacceptabil ca un oraș capitala României să nu aibă în vedere problemele sociale, cu atât mai mult cu cât problemele sociale se adâncesc din cauza pandemiei și a războiului de la graniță. Municipiul București nu poate ignora angajamentele luate de România pentru reducerea sărăciei. Vă lăsăm mai jos doar o parte dintre angajamentele instituționale care includ explicit locuirea socială.

Principalele angajamente/documente strategice care stipulează nevoia și angajamentele României în domeniul locuirii sociale:

  1. Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă - document adoptat de România în anul 2015 https://www.mae.ro/node/35919, unde se prevede explicit, la Obiectivul 11: “Până în 2030, asigurarea pentru toți a locuirii adecvate, sigure și accesibile financiar, acces pentru toți la servicii de bază și îmbunătățirea condițiilor de viață în zonele de locuire informală”;

  2. Pilonul European al Drepturilor Sociale - Capitolul 3 - Protecție Socială și Incluziune: Punctul 19 - Locuire și asistență pentru persoane fără adăpost: “Acces la locuire socială și asistență de bună calitate pentru locuire pentru persoanele aflate în nevoie”;

  3. Declarația de la Lisabona - Platforma Europeană pentru combaterea fenomenului de locuire în stradă - document ratificat de România în 2022: Statele semnatare vor promova accesul la locuire permanentă pentru persoanele vulnerabile;

  4. Strategia Națională a Locuirii 2022 - 2050 - document care prevede pentru următorii cinci ani construcția a 8.000 de unități locative sociale și unde este amplu expus fenomenul sărăciei locative;

  5. Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României 2030 - Ținte 2030: “Asigurarea accesului la condiții de locuire adecvate pentru toți cetățenii”;

  6. Strategia Națională privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2022 - 2027 - “Creșterea accesului la locuințe adecvate pentru tineri și alte categorii vulnerabile, precum și a persoanelor care trăiesc în așezări informale”.

Organizațiile semnatare

1. Frontul Comun pentru Dreptul la Locuire

2. Asociația Quantic

3. ActiveWatch

4. Asociația Română Anti-SIDA (ARAS)

5. Dreptul la Oraș

6. Asociația ADO - artă pentru drepturile omului

7. Asociația Front

8. E-Romnja - Asociația pentru Promovarea Drepturilor Femeilor Rome

9. Centrul de Resurse Juridice

10. Societatea de Analize Feministe AnA

11. Asociația easyECO

12. Girl Up România

13. CONSILIUL NAȚIONAL AL DIZABILITĂȚII DIN ROMÂNIA - președinte Daniela Tontsch (federație formată din 9 organizații neguvernamentale)

14. Asociația Pe Stop

15. Interact Club București Cișmigiu

16. Căși sociale ACUM!, Cluj

17. Fundația Desire, Cluj

18. Blocul Pentru Locuire

19. Asociația O2G - Ofensiva generozității

20. Centrul pentru Inovare Publică

21. Fundația PARADA

22. Asociația pentru Promovarea Artelor Contemporane

23. Arthub Bucharest

24. Asociația SEXUL vs BARZA

25. Societatea de Educație Contraceptivă și Sexuală

26. Centrul FILIA

27. Asociația Iele-Sânziene

28. Asociatia SOMARO - Magazinul Social

29. Asociația Samusocial din România

30. Asociația SPICC

31. Asociația A.R.T. Fusion

32. Asociația pentru Dialog, Ocupare și Migrație Conect

33. Asociația Culturală Replika

34. Asociația MozaiQ LGBT

35. Asociația FRONTAL

36. Asociația Sens Pozitiv

37. Asociația Atelier Ad Hoc

38. Federația UNOPA - Uniunea Națională a Organizațiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA (federație formată din 18 organizații neguvernamentale)

39. Asociația 1+1

40. Asociația tranzit.ro

41. Asociația Satelit

42. Asociaţia pentru Educaţie și Justiţie Socială “HUMAN CATALYST”

43. FONSS - Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale (federație din care fac parte 44 organizații neguvernamentale)

44. RomaJust - Asociația Juriștilor Romi

45. CeRe: Centrul de Resurse pentru Participare Publică

46. Asociația Acting Works

47. Asociația Politeia

48. Asociația Culturală Gabriela Ionescu și Slavomir Popovici - Festivalul art200

49. Federația Sindicatelor din Comerț (10 sindicate naționale și locale)

50. Asociația ACCEPT


Comments


bottom of page